Zapewnimy Ci najlepszą opiekę stomatologiczną!

Ligi Polskiej 12L, Toruń

NASZA LOKALIZACJA

(+48) 602 314 178

TELEFON KONTAKTOWY

Nie taki mądry ząb

Łatwiej usunąć ósmy ząb u młodych ludzi, ponieważ korzenie nie są jeszcze uformowane. W późniejszym wieku ząb zwiększa swoje rozmiary, a jego korzenie rozrastają się w różnych kierunkach.

Jednocześnie mocno tkwią w łuku zębowym, a często ich nietypowy kształt oraz zmienna liczba korzeni, jest przyczyną licznych komplikacji przy usuwaniu. Niefortunne położenie, w tylnej części szczęki, powoduje utrudnione oczyszczanie. Jest to najczęstszą przyczyną powstawania próchnicy na ich powierzchni.

-Pamiętam pacjenta, który zgłosił się z bólem zęba siódmego- opowiada Hieronim Kasprzak, stomatolog.- Jednak nie było widać w nim żadnego ubytku. Po prześwietleniu okazało się, że przyczyną dolegliwości jest ząb ósmy, który był niewidoczny w jamie ustnej. Kierunek wzrostu tej ósemki został zmieniony i zamiast do jamy ustnej zaczęła rosnąć w kierunku korzeni zęba siódmego. Niewiele osób wie, że wyrastający ząb rozpuszcza kość szukając dla siebie  miejsca. Jeżeli na jego drodze znajdzie się inny ząb, to go po prostu zniszczy. Warto więc wykonywać kontrolne zdjęcia RTG przeglądowe, by zapobiegać takim sytuacjom. Odpowiednio wcześnie rozpoznany problem można rozwiązać usuwając ósemkę, zanim dotrze do zęba sąsiedniego. W przypadku naszego pacjenta trzeba było usunąć, niestety obydwa zęby.

Wyrastające ósemki powodują silny ucisk na pozostałe zęby. Czasami może być to przyczyną wad zgryzu. Zdarza się, że podjęte wcześniej kosztowne leczenie ortodontyczne zostaje zaprzepaszczone przez później wyrastające ósemki.

Wiele osób, odwlekając ekstrakcję ósmego zęba, niepotrzebnie cierpi podczas zabiegu. Rozprzestrzeniający się stan zapalny na okoliczne tkanki powoduje gorsze działanie środka znieczulającego. W niektórych przypadkach może dojść nawet do szczękościsku, który uniemożliwi wykonanie zabiegu. Stan zapalny wpływa również na problemy z gojeniem się rany po ekstrakcji.

Przekonywującym może być również fakt, że w większości krajów Unii standardowo usuwa się wszystkie ósemki, które nie wyrosły prawidłowo do osiemnastego roku życia. Stomatolodzy postępują tak po to, aby uniknąć kłopotów w przyszłości.

Nie wolno zapominać o zaleceniach po ekstrakcji zęba. Przez dobę nie palić papierosów, nie pić przez słomkę, nie wydmuchiwać energicznie nosa. Należy powstrzymać się od picia kawy, napojów energetyzujących, gazowanych. W przypadku utrzymujących się dolegliwości powyżej dwóch dni należy skontaktować się ze stomatologiem.