Nasza praktyka wzbogaciła się o nową aparaturę diagnostyczną

Nasza praktyka wzbogaciła się ostatnio w nową aparaturę diagnostyczną – DIAGNOCAM. Pozwala to wykryć próchnicę w miejscach niedostępnych gołym okiem w sposób nieszkodliwy. Ząb podświetlany jest wiązką światła widzialnego, a jego obraz odbierany przez kamerę i przekazywany do komputera. Jest nieszkodliwe nawet dla kobiet w ciąży. Zapraszamy na badania.